Kalite Politikamız

TempAr Kalıp Makina Kollektif Şirketi; çevre ve insan odaklı vizyon, misyon, ilke ve değerleri ışığında oluşturduğu kalite yönetim sistemi kapsamında ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve aşacak beyaz eşya yan sanayii ürünlerini üretmeyi ve pazarlamayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede kalite politikamız;

* Ürünlerimizi uluslararası kalitede, müşteri spektlerinde, tam zamanında ve piyasa şartlarına uygun üreterek müşteri memnuniyetini sağlamak,

* Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,

* Sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri için içerde ve dışarıda çalışan ve müşteri isteklerini değerlendirerek kurum içerisinde teknolojik gelişmeler ışığında uygulamak,

* Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, kalite yönetim sistemi standartlarının şartlarını karşılamak, süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

* Çevre yönetmeliklerine uygun olarak çalışmak,

* Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine en üst seviyede özen göstermek,

* Tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası tüm yasal ve diğer şartlara uymak, olarak belirlenmiştir.

Tüm çalışanlarımızın kalite politikasında belirtilenlere uygun faaliyet ve katılımlarını sürdürerek TempAr Kalıp Makina Kollektif Şirketi'nin hedeflerine ulaşmasını sağlayacaklarına olan inancım tamdır.


Tempar Kalıp Makine Koll. Şti.